| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Merlin Kirbits 15 years, 8 months ago

 

Arvuti koos õpitarkvaraga annavad suurepärase võimaluse tõsta õppimise efektiivsust, aidates muuta igapäevast õppimist mitmekesisemaks ning ahvatlevamaks.

2+2 on programm, mis aitab arendada laste matemaatilisi oskusi. Tänu programmile õpib laps loendama, numbreid võrdlema, liitma, lahutama, korrutama ja jagama. Mäng 2+2 sobib nii individuaalseks kui ka koolis kasutamiseks.  

Huvitavad ülesanded, mitmekülgsed võimalused, ilus muusika, atraktiivne graafika ja arusaadav tõlge muudavad matemaatika õppimise palju meeldivamaks.

  

PROGRAMM 2+2

  

 

 • Programmi autor: Marek Andusiak

   
 • Nõuded arvutile: Windowsi operatsioonisüsteem, ekraani resolutsioon 800 x 600 pikslit.

 

 • Keeled: inglise, saksa, itaalia, prantsuse, poola, sloveenia ja eesti

 

 • Kooliaste: I ja II kooliaste

 

 • Sobib matemaatika õppimiseks ainetunnis, parandusõppe tunnis, logopeedi tunnis ning ka

  koolieelikute tunnis. 

 

 • Sisaldab kolmekümmend kahte erinevat mängu.

 

 

MENÜÜDE TUTVUSTUS

  

 

 

 

PROGRAMMI 2+2 MUUTMINE EESTI KEELSEKS

  

 1. Eesti keelse teksti saamiseks tuleb kokkupakitud fail Eesti (23,2 kB) lahti pakkida ja salvestada oma arvutis C:\program files\2+2\languages kausta.
 2. Eesti keelse heli saamiseks tuleb kokkupakitud fail Merlin (5,83 MB) lahti pakkida ja salvestada oma arvutis C:\program files\2+2\vocal kausta. 

     3.  Ava programm, võta lahti SEADED menüü, muuda

          Language selection - Eesti

          Select a lector - Merlin

          (Seadete muutmine ei vaja kinnitamist, klõpsa lihtsalt järgmisel tegevusel)

     4.  Soovitan programmi 2+2 kasutamist alustada ABI läbilugemisega.

 

 

LITSENTS

 

2+2 programm on vabavara. Koopiate tegemine on lubatud. Programmi võib levitada ainult TASUTA!

Igasugune muudatuste tegemine (v.a tõlkimine ja helifailide muutmine) on keelatud.

Programmi looja ei vastuta tõrgete ja vigade eest. Kasutada enda vastutusel!

Programmi 2+2 installeerimine ja kasutamine tähendab, et sa nõustud kõikide eelpool nimetatud tingimustega. Kui tingimused pole vastuvõetavad, tuleb programm arvutist kustutada.

 

 

NÄIDE PROGRAMMI 2+2 KASUTAMISE KOHTA

Matemaatika tund III klassile 

Teema: korrutamine ja jagamine arvuga 6

Kuluv aeg: 45 minutit

Eesmärk: arendada lapse psüühilisi protsesse - mõtlemist, tähelepanu, mälu.

Tunni sisu:

1) Õpilased õpivad 2+2 programmi kasutades selgeks kuuega korrutamise ja jagamise -

   korrutamise mäng (6 x ?) ja jagamise mäng (? : 6)

2) Õpitu kinnistamine:

 • Õpetaja küsib jagamistehteid ja vastuse andmiseks kasutavad õpilased oma käsi.

          Näiteks: kui õpetaja küsib: "Palju on 42 : 6?", tuleb õpilasel õigesti vastamiseks tõsta ülesse

          7 sõrme.

 • Õpetaja ütleb kuuekümne piires ühe arvu. Kui arv jagub kuuega, siis õpilased kükitavad. Kui arv ei jagu kuuega, siis õpilased panevad ühe käe selja taha (tegevusi võib oma soovi kohaselt muuta).
 • Õpilased täidavad töölehe. Kui tunnis ei jõua, jääb kodus lõpetada.

 

 

Juhendi koostas:

Merlin Kirbits

Mammaste Lasteaed-Algkool

merlin.kirbits@mail.ee

 

Õigused materjalile on kaitstud Creative Commons litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share

Alike 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.